Thông báo

685 09/11/2017

Thông báo về việc đăng kí tham dự buổi giới thiệu về chương trình tài trợ của quỹ Humboldt

        PGS.TS Hoàng Anh Tuấn – học giả của Quỹ Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation (CHLB Đức) theo chương trình Experienced Scholar, Ambassador Scientist của Quỹ tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á nhiệm kỳ 2017-2020 –mong muốn thông tin chi tiết và rộng rãi về các cơ hội của Quỹ đối với giới học thuật Việt Nam, trong đó có cả KHXH, KHTN, Công nghệ, y dược... cũng như thông tin xung quanh các chương trình tài trợ của Quỹ Humboldt và các chương trình tài trợ từ Quỹ Gerda Henkel của CHLB Đức.

        Buổi giới thiệu dự kiến sẽ được tổ chức vào 14g00 ngày 16/11/2017. Để tạo sự thuận lợi trong công tác tổ chức, các đơn vị lập danh sách người có nhu cầu tham dự (theo mẫu trang sau) và gửi (bản in và tập tin) về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 11/11/2017.

    Thông tin liên quan đến Quỹ học bổng: https://www.humboldt-foundation.de/web/about-us.html.

        Nội dung thông báo và biểu mẫu xem file đính kèm.