Thủ tục hành chính

Bổ nhiệm Chức danh nghề nghiệp (CDNN)


1. Đối tượng

Viên chức thuộc các đối tượng sau đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp:

  • Nhóm 1: Viên chức mới được tuyển dụng, bao gồm viên chức phải thực hiện chế độ tập sự và viên chức được miễn chế độ tập sự;
  • Nhóm 2: Viên chức đang công tác tại Trường hoặc được tiếp nhận hoặc chuyển công tác về Trường, có thay đổi về vị trí việc làm và ngạch viên chức đã được bổ nhiệm trước đây.

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

  • Phòng TCCB ban hành thông báo về thực hiện hồ sơ đến viên chức/ người lao động
  • Viên chức/NLĐ thực hiện hồ sơ và gửi về phòng TCCB

4. Thành phần hồ sơ:

A. Nhóm 1:

1. Công văn đề nghị của đơn vị (Mẫu gợi ý 01/CV-CDNN).

2. Đơn đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (Mẫu 02/ĐĐN-CDNN).

3. Quyển “Lý lịch viên chức” kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ (Mẫu HS01-VC/BNV).

4. Sơ yếu lý lịch viên chức kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ (Mẫu HS02-VC/BNV).

5. Bản sao giấy khai sinh.

6. Bản chính Phiếu lý lịch tư pháp số 01 (bổ sung nếu thời điểm tuyển dụng chưa nộp).

7. Giấy chứng nhận sức khỏe mới nhất (bản chính, không quá 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).

8. Bản sao giấy tờ liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức: Văn bằng chuyên môn, bảng điểm, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ (bổ sung các giấy tờ phát sinh thêm sau thời điểm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng).

9. Bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (nếu có).

10. Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đề nghị bổ nhiệm: Giảng viên/Giáo viên THPT/Giáo viên THCS/Giáo viên Tiểu học/Chuyên viên/Kế toán viên… hạng I/II/III.

11. Bản sao hộ khẩu, bản sao CMND/CCCD (có chứng thực, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Lưu ý: Đối với viên chức đang thực hiện chế độ tập sự, thực hiện thêm Thủ tục công nhận hoàn thành tập sự.

B. Nhóm 2:

1. Công văn đề nghị của đơn vị (Mẫu gợi ý 01/CV-CDNN).

2. Đơn đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (Mẫu 02/ĐĐN-CDNN).

3. Bản chính Phiếu lý lịch tư pháp số 01 (bổ sung nếu thời điểm tuyển dụng chưa nộp).

4. Bản sao giấy tờ liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức: Văn bằng chuyên môn, bảng điểm, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ (bổ sung các giấy tờ phát sinh trong thời gian công tác tại Trường).

5. Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đề nghị bổ nhiệm: Giảng viên/Giáo viên THPT/Giáo viên THCS/Giáo viên Tiểu học/Chuyên viên/Kế toán viên… hạng I/II/III.

Lưu ý: Đối với viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ trợ giảng, thực hiện thêm Thủ tục công nhận hoàn thành nhiệm vụ trợ giảng.

5. Kết quả:

7. Ghi chú khác: