Số liệu công khai

Chi tiết các báo cáo:

#Tên mẫuNgày cập nhậtXem chi tiết
1Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 202230/10/2022Xem số liệu
2Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 202231/12/2021Xem số liệu
3Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 202231/12/2020Xem số liệu
4Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 202231/12/2019Xem số liệu
5Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 202231/12/2018Xem số liệu