Tra cứu hệ thống văn bản

Danh sách văn bản


     

TTKí hiệuTên văn bảnTrích yếuCơ quan ban hành Ngày ban hànhFiles đính kèm
11702/QĐ-ĐHSGQuyết địnhVề sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức Trường Đại học Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết định số 2733/QĐ-ĐHSG ngày 19/11/2018 của Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài Gòn01-09-2021Xem
21674/NQ-HĐTĐHSGQuyết địnhBan hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sài GònHội đồng Trường Đại học Sài Gòn30-08-2021Xem
31521/QĐ-ĐHSGQuyết địnhvề việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài Gòn23-08-2021
41521/QĐ-ĐHSGQuyết địnhBan hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài Gòn23-08-2021Xem
53015/QĐ-UBNDQuyết địnhcông nhận Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh19-08-2021
61164/QĐ-HĐTĐHSGQuyết địnhvề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài Gòn10-06-2021
71116/QĐ-ĐHSGQuyết địnhBan hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị và cá nhân viên chức, người lao động thuộc trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài Gòn02-06-2021Xem
82990/QĐ-ĐHSGQuyết địnhvề việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức, Nội quy xét tuyển viên chức của Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài Gòn26-11-2020Xem
91852/QĐ-UBNDQuyết địnhvề công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường của Trường Đại học Sài Gòn (nhiệm kỳ 2020-2025)Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh27-05-2020Xem
103728/QĐ-UBNDQuyết địnhvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh03-09-2019Xem