Tra cứu hệ thống văn bản

Danh sách văn bản

        Tất cả

TTKí hiệuTên văn bảnTrích yếuTagsCơ quan ban hành Files đính kèm
211877/QĐ-ĐHSG-QLKH&SĐH
ngày 01/08/2014
Quyết địnhBan hành quy định về việc học tập của nghiên cứu sinh Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
2208/2012/QH13
ngày 18/06/2012
LuậtGiáo dục đại họcQuốc hộiXem
2334/2018/QH14
ngày 19/11/2018
Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại họcQuốc hộiXem
24478/QĐ-TTg
ngày 25/04/2007
Quyết địnhvề việc thành lập trường Đại học Sài GònChính phủXem
25148/QĐ-UBND-TC
ngày 13/07/2016
Quyết địnhvề việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sài GònỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
26115/2020/NĐ-CP
ngày 25/09/2020
Nghị địnhquy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứcChính phủXem
2720/2020/TT-BGDĐT
ngày 27/07/2020
Thông tưquy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại họcchế độ làm việcBộ Giáo dục và Đào tạoXem
2840/2020/TT-BGDĐT
ngày 26/10/2020
Thông tưquy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lậptiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpBộ Giáo dục và Đào tạoXem
293144/QĐ-ĐHSG
ngày 10/12/2020
Quyết địnhvề việc ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viênTrường Đại học Sài GònXem
3099/2019/NĐ-CP
ngày 30/12/2019
Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại họcChính phủ
31161/2018/NĐ-CP
ngày 29/11/2018
Nghị địnhsửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpChính phủ
321164/QĐ-ĐHSG
ngày 10/06/2021
Quyết địnhQuy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sài GònHội đồng Trường Đại học Sài Gòn