Thông báo tuyển dụng

5436 14/01/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (lần 2)

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức

Căn cứ Kế hoạch số 3056/KH-ĐHSG ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 (lần 2);

Căn cứ công văn số 4923/SNV-CCVC ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 (lần 2);

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 Của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (lần 2) như sau:

I.Các vị trí tuyển dụng

1.Viên chức

a.Chức danh Giảng viên

STT Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu
1 Khoa Công nghệ thông tin 2 - Cử nhân trở lên ngành học thuộc lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin (Làm trợ giảng và hướng dẫn thực hành)
- Ưu tiên tuyển ứng viên phù hợp với các Bộ môn Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin.
2 Khoa Điện tử viễn thông 2 Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Điện tử, Điện tử viễn thông
3 Khoa Giáo dục Chính trị 1 Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Triết học
1 Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Lịch sử Đảng
1 Thạc sĩ trở lên Chủ nghĩa xã hội Khoa học
4 Khoa Giáo dục 2 Tiến sĩ Tâm lý học ưu tiên hướng nghiên cứu về Tâm bệnh học & trị liệu
5 Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất 2 Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh
6 Khoa Mỹ thuật 2 Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh trở lên ngành Mỹ Thuật Có kinh nghiệm ít nhất 1  năm giảng dạy hệ Đại học
7 Khoa Nghệ thuật 1 Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Thanh nhạc
8 Khoa Ngoại ngữ 5

- Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics in English).

- Ưu tiên Thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài

Có kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học/Cao đẳng hoặc các trung tâm Anh ngữ
9 Khoa Quan hệ Quốc tế 4 Thạc sĩ trở lên các ngành Nhân văn, Xã hội học và Báo chí Truyền thông
10 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế Có kinh nghiệm giảng dạy hệ Đại học
11 Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 1 Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh trở lên  Chuyên ngành Hóa hữu cơ
1 Tiến sĩ chuyên ngành Thực vật học 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu
12 Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 1 Tiến sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học môn Địa lý
13 Khoa Tài chính - Kế toán 2 Thạc sĩ trở lên ngành Tài chính, Kế toán Ưu tiên có kinh nghiệm công tác thực tế
14 Khoa Thư viện Văn phòng 2 Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh ngành hành chính công Có kinh nghiệm giảng dạy hệ Đại học
Tổng 33

Ngoài tiêu chuẩn chuyên môn người dự tuyển chức danh giảng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng III) theo điều 6, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

b.Chức danh Chuyên viên

STT Đơn vị Vị trí việc làm SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu
1 Khoa Luật Hành chính tổng hợp 1 Cử nhân ưu tiên ngành Luật
2 Phòng Hợp tác Quốc tế và doanh nghiệp Hợp tác trong và ngoài nước 1 Cử nhân các ngành Kinh doanh và quản lý, Kinh tế - Có kinh nghiệm công tác trên 1 năm
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
3 Phòng Tổ chức Cán bộ Tổ chức nhân sự 2 Cử nhân ưu tiên các ngành Chính trị, Bảo hiểm - Có kinh nghiệm trong công tác Đảng hoặc Bảo hiểm xã hội
- Ưu tiên ứng viên là Đảng viên
4 Phòng Thanh tra - Pháp chế Thanh tra - Pháp chế 1 Cử nhân ưu tiên ngành Luật
5 Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin 1 Cử nhân ngành Công nghệ thông tin
6 Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Công tác sinh viên 2 Cử nhân các chuyên ngành phù hợp Đã từng tham gia công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
7 Trung tâm Ngoại ngữ Hành chính tổng hợp 1 Cử nhân ngành Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Anh
8 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Hành chính tổng hợp 1 Cử nhân các chuyên ngành phù hợp (làm công tác Trợ lý Thanh niên) Đã từng tham gia công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
Tổng cộng 10

Người dự tuyển chức danh chuyên viên phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh chuyên viên, cán sự theo Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

c.Giáo viên Trung học Phổ thông (Trường Trung học Thực hành Sài Gòn)

STT Đơn vị Vị trí việc làm Số lượng cần tuyển Trình độ Yêu cầu
1 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Giáo viên 1 Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Văn
Tổng cộng 1

Người dự tuyển chức danh Giáo viên Trung học phổ thông phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Giáo viên trung học phổ thông hạng III theo Điều 6, Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng kí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng kí dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

1. Ứng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ. Tất cả các loại hồ sơ nên được sao y, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự qui định như trên. Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

            a) Đơn đăng kí dự tuyển viên chức (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

            b) Bản Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

            c) Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (đối với ứng viên dự tuyển chức danh giảng viên);

            d) Bản sao các văn bằng tốt nghiệp ngành dự tuyển kèm bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lí của văn bằng;

            e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

            f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

g) Trường hợp người đăng kí dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý tham gia dự tuyển.

3. Người đăng kí dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lí theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

4. Thí sinh chỉ được đăng kí dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng kí dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

5. Hồ sơ đăng kí dự tuyển không hoàn trả lại.

IV. HÌNH THỨC VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển gồm các nội dung:

- Xét duyệt hồ sơ: thời gian, kinh nghiệm công tác, kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, thẩm dịnh chuyên môn thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển đã qua vòng xét duyệt hồ sơ.

2. Phí xét tuyển: 500.000 đồng .

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Hồ sơ nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.203, HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 đến ngày 15 tháng 02 năm 2019./.

Thông báo 106/TB-ĐHSG xem tại đây

Các biểu mẫu:

1. Danh mục hồ sơ

2. Đơn đăng kí dự tuyển

3. Sơ yếu lí lịch

4. Lí lịch khoa học