Thông báo tuyển dụng

2578 10/01/2024

Thông báo bổ sung đối tượng ưu tiên trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2

Trường Đại học Sài Gòn thông báo bổ sung đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2 như sau:

“Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2”.

Theo đó, cán bộ công đoàn bao gồm: Tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp; ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, thành viên các ban quần chúng của công đoàn các cấp thông qua bầu cử hoặc cấp công đoàn có thẩm quyền chỉ định. Cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong tổ chức bộ máy của công đoàn các cấp.

Ứng viên đủ điều kiện dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2 bổ sung minh chứng nếu thuộc đối tượng ưu tiên nêu trên qua địa chỉ thư điện tử p_tccb@sgu.edu.vn (file scan minh chứng) từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 22 tháng 01 năm 2024.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trường Đại học Sài Gòn (qua Phòng Tổ chức Cán bộ, điện thoại (028) 38.352.314)./.

         (Xem chi tiết Thông báo tại đây)