Thông báo tuyển dụng

3763 10/07/2024

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

- 05 Giáo viên THPT;

- 02 Giáo viên tiểu học.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây)

2. Hình thức, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Hình thức, các bước nộp hồ sơ:

Ứng viên truy cập theo link http://tccb.sgu.edu.vn/quanly/dutuyen để nhập đầy đủ thông tin theo mẫu;

+ Sau khi nhập thông tin, xuất in phiếu đăng ký dự tuyển, dán hình và ký tên vào phiếu;

+ Ứng viên scan phiếu đăng ký dự tuyển thành 01 file (có dán hình và chữ ký, không gửi file từng trang) và gửi đến Trường Đại học Sài Gòn theo địa chỉ thư điện tử p_tccb@sgu.edu.vn;

+ Nộp bản giấy phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn (phòng HB.204), địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5; điện thoại (028)38.352.314.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Từ ngày 10 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 08 tháng 8 năm 2024.

+ Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp:

Sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00./.