Thông báo tuyển dụng

6996 26/09/2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 (LẦN 2)

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức

I.Các vị trí tuyển dụng

1. Khối hành chính

STT Vị trí việc làm Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu khác
1 Hợp tác trong và ngoài nước Trung tâm Đào tạo Quốc tế 01 Cử nhân (loại giỏi) chuyên ngành Hợp tác Quốc tế
2 Hành chính tổng hợp Khoa Toán Ứng dụng 01 Cử nhân trở lên ngành Toán học
3 Hành chính tổng hợp Khoa Giáo dục Mầm non 01 Cử nhân trở lên ngành Giáo dục Mầm non
4 Hành chính tổng hợp Trung tâm hỗ trợ sinh viên 02 Cử nhân ưu tiên các ngành Việt Nam học, Du lịch, Tiếng Anh,.. Đã từng tham gia công tác Đoàn thanh niên, hội sinh viên
5 Hành chính tổng hợp Phòng Tổ chức Cán bộ 04 Cử nhân các chuyên ngành phù hợp, ưu tiên các ngành Quản lý hành chính công, Chính trị, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin...
6 Y sĩ Trạm Y tế 02 Trung cấp trở lên các ngành Y sĩ, Điều dưỡng
7 Giám thị Trường Trung học Thực hành Sài Gòn 03 Cao đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp ưu tiên các khối ngành sư phạm

2. Khối chuyên môn

STT Vị trí việc làm Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu khác
1 Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin 02 - Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh trở lên thuộc các ngành Công nghệ thông tin
2 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 07

- Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics in English), Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu,...

- Cử nhân Tốt nghiệp loại giỏi trong 02 năm gần đây các ngành Tiếng Anh.

Có IELS 6.5 (hoặc tương đương) trở lên.
3 Giáo viên Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

02

GV Toán

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông

01

GV tiếng Anh

02

GV Sinh

01

GV Mỹ thuật

Ngoài tiêu chuẩn chuyên môn người dự tuyển chức danh giảng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng III) theo điều 6, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

3. Hợp đồng lao động

STT Vị trí việc làm Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu khác
1 Nhân viên kỹ thuật Ban Hạ tầng cơ sở 01 Trung cấp ngành Điện

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng kí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng kí dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

1. Ứng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có:

            a) Phiếu đăng kí dự tuyển (Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);

            b) Bản Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu);

            c) Lý lịch khoa học (đối với ứng viên dự tuyển chức danh giảng viên);

            d) Bản sao các văn bằng tốt nghiệp ngành dự tuyển kèm bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường Đại học Sài Gòn để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

3. Thí sinh chỉ được đăng kí dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đăng kí dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

4. Hồ sơ đăng kí dự tuyển không hoàn trả lại.

IV. HÌNH THỨC VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển gồm 02 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Lệ phí: 500.000 đồng .

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Hồ sơ nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.203, HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 26 tháng 09 năm 2019 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019./.

Đơn đăng kí dự tuyển - tải tại đây

Sơ yếu lý lịch - tải tại đây

Lý lịch khoa học - tải tại đây