Thông báo tuyển dụng

3843 07/07/2020

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ Tuyển dụng viên chức năm 2020 đối với trường Trung học Thực hành Sài Gòn và trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng và số lượng hồ sơ ứng viên đã nộp tại 02 đơn vị là trường Trung học Thực hành Sài Gòn, trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn.

Nay trường Đại học Sài Gòn thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ của trường Trung học Thực hành Sài Gòn và trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn đến hết ngày 31/07/2020.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Người đăng ký xét tuyển viên chức nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính: Từ ngày 03 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.203, HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.