Thông báo tuyển dụng

516 21/09/2015

Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2015 - 2016

Trường Đại học Sài Gòn thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Giảng viên giảng dạy tại trường Đại học Sài Gòn:

STT Khoa Số lượng Yêu cầu
Trình độ Chuyên môn
1 Điện tử - Viễn thông 02 Thạc sĩ Điện
02 Thạc sĩ Điện tử
02 Thạc sĩ Viễn thông
2 Giáo dục Chính trị 01 Thạc sĩ - NCS Lịch sử Đảng
01 Thạc sĩ - NCS Kinh tế chính trị học
01 Thạc sĩ Công tác Đội TNTP HCM
3 Giáo dục Mầm non 01 Thạc sĩ Giáo dục học (Mầm non)
4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục Thể chất 01 Thạc sĩ Bóng rổ
01 Thạc sĩ Cầu lông
5 Giáo dục Tiểu học  02 Tiến sĩ Toán và PPDH
6 Giáo dục 01 Thạc sĩ - NCS Quản lý giáo dục
02 Thạc sĩ Tâm lí học
7 Khoa học Môi trường 02 Tiến sĩ

Công nghệ môi trường

(chỉ tuyển nam)

8 Luật 07 Thạc sĩ Luật học
9 Mỹ thuật 02 Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình
10 Ngoại ngữ 10 Thạc sĩ

PPGD Tiếng Anh (TESOL)

Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics)

11 Nghệ thuật 02 Thạc sĩ Thanh nhạc, chỉ huy
12 Quản trị kinh doanh 04 Thạc sĩ - NCS Marketing, Quản trị kinh doanh quốc tế
13

Sư phạm Khoa học

Tự nhiên

04 Thạc sĩ - NCS Vật lý
03 Tiến sĩ Hóa học
03 Tiến sĩ Sinh học
14

Sư phạm Khoa học

Xã hội

06 Thạc sĩ - NCS Địa lý
15 Sư phạm Kỹ thuật 01 Thạc sĩ SP Kỹ thuật công nghiệp
02 Thạc sĩ SP Kỹ thuật nông nghiệp
02 Thạc sĩ SP Kinh tế gia đình
16 Tài chính - Kế toán 01 Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán

Tổng cộng 66

           

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng.

                        - Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng (đối với các ứng viên tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm).

2. Giáo viên giảng dạy tại trường trung học Thực hành Sài Gòn:

STT Môn Số lượng STT Môn Số lượng
1 Vật lý 02 7 Toán học 06
2 Hóa học 01 8 Âm nhạc 01
3 Ngữ văn 04 9 Giáo viên tư vấn tâm lý 02
4 Lịch sử 03 10 Giám thị 06
5 Địa lý 01 11 Tổng phụ trách Đội 01
6 Tiếng Anh 03 Tổng cộng 30

           

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp trình độ cử nhân trở lên.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với các ứng viên tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm).

3. Điều kiện dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức:

            a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

            b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

            c) Có đơn đăng kí dự tuyển;

            d) Có lí lịch rõ ràng;

            đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

            e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng kí dự tuyển.

3.2. Những người sau đây không được đăng kí dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Đối với xét tuyển đặc cách:

a) Người có kinh nghiệm công tác hiện đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên tính đến ngày dự xét tuyển thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kĩ năng, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc);

Trong thời gian công tác, người dự tuyển không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lí kỉ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Người tốt nghiệp tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với công tác giảng dạy.

4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

4.1. Người đăng kí xét tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

            4.1.1. Đơn đăng kí dự tuyển viên chức (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

            4.1.2. Bản Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

            4.1.3. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (đối với ứng viên dự tuyển chức danh giảng viên);

            4.1.4. Bản sao hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân và giấy khai sinh có chứng thực;

            4.1.4. Bản sao các văn bằng tốt nghiệp ngành dự tuyển kèm bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lí của văn bằng;

            4.1.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

            4.1.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

4.2. Đối với ứng viên đã có quá trình công tác, cần bổ sung các loại giấy tờ sau:

            4.2.1. Bản sao quyết định nghỉ việc hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động;

            4.2.2. Bản sao quyết định lương hiện hưởng trước khi nghỉ việc;

            4.2.3. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

5. Thời gian - Nơi nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2015.

- Ứng viên xét tuyển làm giảng viên nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Cán bộ (HB.203, HB.204) cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn, số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

- Ứng viên xét tuyển làm giáo viên nộp hồ sơ tại Văn phòng trường trung học Thực hành Sài Gòn, số 220 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5./.