Thông báo tuyển dụng

627 05/05/2016

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-ĐHSG-TCCB ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Trường Đại học Sài Gòn tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016 đã được Sở Nội vụ phê duyệt;

Trường Đại học Sài Gòn thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Giảng viên giảng dạy tại trường Đại học Sài Gòn:

  STT Khoa Yêu cầu tối thiểu  
  Số lượng Trình độ Chuyên môn  
  1

Khoa Điện tử -

Viễn thông

1 Thạc sĩ Điện  
  1 Thạc sĩ Điện tử/ Điều khiển tự động  
  2 Thạc sĩ Viễn thông  
  2 Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật máy tính  
  2

Khoa Giáo dục

Chính trị

1 Thạc sĩ - NCS Lịch sử Đảng  
  1 Thạc sĩ Công tác Đội TNTP HCM  
  3

Khoa Giáo dục

Mầm non

1 Thạc sĩ - NCS Giáo dục học (Mầm non)  
  4 Khoa Giáo dục Quốc Phòng - An ninh và Giáo dục Thể chất 1 Thạc sĩ Cầu lông  
  5

Khoa Giáo dục

Tiểu học

2 Thạc sĩ Toán, phương pháp dạy học Toán  
  2 Thạc sĩ Giáo dục học (bậc Tiểu học)
Hóa học, Sinh học
 
  6 Khoa Môi trường 2 Tiến sĩ Công nghệ môi trường  
  7 Khoa Luật 7 Thạc sĩ Luật học  
  8 Khoa Mỹ thuật 1 Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác  
  9 Khoa Ngoại ngữ 9 Thạc sĩ

PPGD Tiếng Anh (TESOL)

Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics)

 
  10 Khoa Nghệ thuật 1 Thạc sĩ Thanh nhạc, chỉ huy  
  11 Khoa Quan hệ quốc tế 1 Thạc sĩ

Marketing

Quản trị nhà hàng khách sạn

 
  1 Thạc sĩ

Báo chí

Truyền thông

 
  1 Thạc sĩ Quan hệ quốc tế  
  12

Khoa Quản trị

kinh doanh

3 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
  13

Khoa Sư phạm

Khoa học Tự nhiên

2 Tiến sĩ

Thực vật, Sinh thái học

Phương pháp dạy học      Sinh học

 
  14

Khoa Sư phạm

Khoa học Xã hội

2 Thạc sĩ - NCS Địa lý  
  15

Khoa Sư phạm

Kỹ thuật

1 Thạc sĩ SP Kỹ thuật công nghiệp  
  1 Thạc sĩ SP Kỹ thuật nông nghiệp  
  1 Thạc sĩ SP Kinh tế gia đình  
  16

Khoa Thư viện –

Văn phòng

1 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
  1 Thạc sĩ - NCS Thư viện  
Tổng cộng 59
               

Yêu cầu chung:

- Có kinh nghiệm giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng.

                        - Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng (đối với các ứng viên tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm).

2. Giáo viên giảng dạy tại trường trung học Thực hành Sài Gòn:

STT Đơn vị Yêu cầu tối thiểu
Số lượng Trình độ Chuyên môn
1 Trường trung học Thực hành Sài Gòn 4 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
2 Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh
3 Cử nhân Sư phạm Toán
1 Cử nhân Sư phạm Âm nhạc
Tổng cộng 10

           

Yêu cầu chung:

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với các ứng viên tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm).

- Đối với sinh viên mới tốt nghiệp: Kết quả tốt nghiệp đạt loại Giỏi.

- Đối với giáo viên, phải đảm bảo một trong hai tiêu chí sau:

            + Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.

            + Có học sinh giỏi đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp Thành phố trở lên.

3. Điều kiện dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức:

            a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

            - Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

            - Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

            - Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

            - Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

            b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

            c) Có đơn đăng kí dự tuyển;

            d) Có lí lịch rõ ràng;

            đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

            e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng kí dự tuyển.

3.2. Những người sau đây không được đăng kí dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.3. Đối với xét tuyển đặc cách:

a) Người có kinh nghiệm công tác hiện đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên tính đến ngày dự xét tuyển thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kĩ năng, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc);

Trong thời gian công tác, người dự tuyển không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lí kỉ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Người tốt nghiệp tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với công tác giảng dạy.

4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

4.1. Người đăng kí xét tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

            4.1.1. Đơn đăng kí dự tuyển viên chức (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

            4.1.2. Bản Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

            4.1.3. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (đối với ứng viên dự tuyển chức danh giảng viên);

            4.1.4. Bản sao hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân và giấy khai sinh có chứng thực;

            4.1.4. Bản sao các văn bằng tốt nghiệp ngành dự tuyển kèm bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lí của văn bằng;

            4.1.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

            4.1.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

4.2. Đối với ứng viên đã có quá trình công tác, cần bổ sung các loại giấy tờ sau:

            4.2.1. Bản sao quyết định nghỉ việc hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động;

            4.2.2. Bản sao quyết định lương hiện hưởng trước khi nghỉ việc;

            4.2.3. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

4.3. Người đăng kí dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lí theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

4.4. Thí sinh chỉ được đăng kí dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng kí dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng kí dự tuyển không hoàn trả lại.

5. Hình thức và lệ phí tuyển dụng:

5.1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

5.2. Lệ phí:

            - Lệ phí thu nhận, xử lý hồ sơ: 100.000 đ/hồ sơ

            - Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành và sẽ được thông báo sau.

6. Thời gian - Nơi nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 02 tháng 6 năm 2016.

- Ứng viên xét tuyển làm giảng viên nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Cán bộ (HB.203, HB.204) cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn, số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

- Ứng viên xét tuyển làm giáo viên nộp hồ sơ tại Văn phòng trường trung học Thực hành Sài Gòn, số 220 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5./.