Thông báo tuyển dụng

7938 24/02/2021

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2, đợt 3)

Trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2, đợt 3) như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển

1.1. Khối hành chính

STT

Vị trí việc làm

(Chức danh nghề nghiệp thấp nhất)

Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu khác
1

Tài chính

(Chuyên viên)

Phòng Kế hoạch Tài chính 02 Cử nhân các ngành kinh tế, tài chính, kế toán Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

Kế toán

(Kế toán viên)

01 Cử nhân các ngành kế toán, tài chính
2

Phó Trưởng phòng

(Giảng viên hạng III)

Phòng Đào tạo Sau đại học 01 Tiến sĩ Có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, quản lý đào tạo Sau đại học

Đào tạo

(Chuyên viên)

01 Nghiên cứu sinh

Có tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ

công trình khoa học đã công bố trên tạp chí nước ngoài

3

Thanh tra – pháp chế

(Chuyên viên)

Phòng Thanh tra – Pháp chế 01 Cử nhân ngành Luật Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
4 Quản lý dự án (Chuyên viên) Ban Quản lý dự án và Hạ tầng 01 Thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
5

Hành chính tổng hợp

(Chuyên viên)

Văn phòng 01 Cử nhân các ngành ngôn ngữ, văn học Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
6

Giám thị

(Chuyên viên)

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn 01 Cử nhân ngành Quản lý giáo dục
Cử nhân Các ngành Sư phạm

1.2. Khối chuyên môn

STT

Vị trí việc làm

(Chức danh nghề nghiệp thấp nhất)

Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu khác
1

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Công nghệ thông tin 06 Thạc sĩ trở lên ngành Máy tính và công nghệ thông tin

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

01 Thạc sĩ trở lên ngành Máy tính và công nghệ thông tin

- Có kinh nghiệm giảng dạy.

- Có bài báo, công trình khoa học được công bố trên tạp chí được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận.

Trợ giảng

(Trợ giảng hạng III)

01 Cử nhân ngành ngành Máy tính và công nghệ thông tin
2

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Giáo dục 01 Tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục
3

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Ngoại ngữ 15 Thạc sĩ trở lên ngành Ngôn ngữ tiếng Anh, Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học hoặc ngôn ngữ học ứng dụng (tiếng nước ngoài) Ưu tiên có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

02 Thạc sĩ nước ngoài trở lên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác Có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương

Trợ giảng

(Trợ giảng hạng III)

02 Cử nhân loại Xuất sắc ngành Ngôn ngữ tiếng Anh, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học hoặc ngôn ngữ học ứng dụng (tiếng Anh) Có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương
4

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Quan hệ Quốc tế 04 Thạc sĩ trở lên ngành Du lịch Ưu tiên Thạc sĩ đang làm Nghiên cứu sinh
5

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Quản trị kinh doanh 08 Thạc sĩ trở lên các ngành Kinh doanh
6

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Tài chính Kế toán 02 Thạc sĩ trở lên ngành Kế toán - Kiểm toán
04 Thạc sĩ trở lên ngành Tài chính - Ngân hàng
7

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Nghệ Thuật 01 Tiến sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

- Có kinh nghiệm giảng dạy.

- Có bài báo, công trình khoa học được công bố trên tạp chí được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận.

8

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Thư viện văn phòng 01 Thạc sĩ trở lên ngành Văn học Việt Nam
9

Giáo viên

(Giáo viên THCS hạng II)

Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn 01 Cử nhân ngành Sư phạm âm nhạc
10

Giáo viên

(Giáo viên THPT hạng III)

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn 01 Cử nhân ngành Sư phạm Thể dục thể thao

1.3. Hợp đồng theo Nghị định 68

STT

Vị trí việc làm

(Chức danh nghề nghiệp thấp nhất)

Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu khác
1

Nhân viên kỹ thuật

(Nhân viên)

Ban Quản lý Dự án và Hạ tầng 01 Trung cấp ngành kỹ thuật Điện, Điện tử Có kinh nghiệm 1 năm
01 Trung cấp ngành Mộc

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng kí dự tuyển.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Tiêu chuẩn của các vị trí việc làm khối Hành chính và khối Chuyên môn

3.1. Đối với vị trí việc làm Khối Hành chính

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

3.2. Đối với vị trí việc làm Khối Chuyên môn

- Chức danh giảng viên: Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).

- Chức danh giáo viên THPT hạng III: Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (hạng III).

- Chức danh giáo viên THCS hạng II: Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (hạng II).

3.3. Lưu ý

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 15/5/2019 phải theo danh mục các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C) phải được cấp trước ngày 15/01/2020.

- Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 được công nhận tương đương chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Ứng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ sắp xếp theo thứ tự các thành phần sau:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (đối với ứng viên dự tuyển chức danh giảng viên).

Lưu ý: Ứng viên chỉ được đăng kí dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng kí dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng kí dự tuyển không hoàn trả lại.

5. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển gồm 02 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển bằng một trong ba hình thức: phỏng vấn, thực hành, thi viết.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Ứng viên đăng ký xét tuyển viên chức nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) hoặc qua đường bưu điện: Từ ngày 24 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 03 năm 2021.

+ Sáng: 8h00’ đến 11h30’.

+ Chiều: 14h00’ đến 17h00’.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.203, HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, điện thoại (028)38.352.314./.

 Biểu mẫu - Tải tại đây