Biểu mẫu

1212 03/03/2021

Bảo hiểm tai nạn năm 2021 (từ ngày 29/10/2020 đến 28/10/2021)

Thành phần hồ sơ:

1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm. (tải tại đây)

2. Biên bản tai nạn (tải tại đây)

   - Tai nạn lao động: Bản tường trình tai nạn có xác nhận của chủ sử dụng lao động.

   - Tai nạn sinh hoạt: Bản tường trình tai nạn của người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng

   - Tai nạn giao thông: 

         + Biên bản tai nạn xác nhận bởi công an hay chính quyền địa phương

         + Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan (trường hợp không có biên bản của công an)

         + Bản sao y (2 mặt) giấy phép lái xe, giấy đăng kí xe.

3. Bản sao y Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có)

4. Bản sao y sổ khám bệnh/ Phiếu khám bệnh (có ghi tên cơ sở y tế và có đóng dấu hợp lệ của cơ sở y tế, có chẩn đoán và kết luận của bác sĩ, chữ kí bác sĩ).

5. Bản sao y Chỉ định và kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp x-quang... (nếu bác sĩ chỉ định, đặc biệt trong trường hợp gãy xương)

6. Bản sao y biên lai, hóa dơn chi phí chụp chiếu, xét nghiệm, siêu âm... (nếu có).

7. Giấy chứng tử và giấy ủy quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong).