Thông báo tuyển dụng

2070 28/08/2021

Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

Danh sách ứng viên đủ điều kiện.

Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch (vòng 2) sẽ do đơn vị ứng viên đăng ký dự tuyển thông báo cụ thể đến ứng viên.

Mọi thắc mắc (nếu có) vui lòng gửi thông tin về Phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Sài Gòn qua địa chỉ thư điện tử p_tccb@sgu.edu.vn.