Thông báo tuyển dụng

11310 14/06/2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

- Giảng viên: 16 vị trí;

- Trợ giảng: 01 vị trí;

- Giáo viên Tiểu học: 10 vị trí;

- Giáo viên THPT: 02 vị trí;

- Chuyên viên: 01 vị trí.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 7 năm 2022.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây)