Thông báo tuyển dụng

5071 21/11/2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 đợt 2

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 đợt 2:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

- Giảng viên: 15 vị trí;

- Giáo viên Tiểu học: 05 vị trí.

2. Hình thức, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ:

+ Ứng viên truy cập theo link http://tccb.sgu.edu.vn/quanly/dutuyen để nhập đầy đủ thông tin theo mẫu;

+ Sau khi nhập thông tin, xuất in phiếu đăng ký dự tuyển; dán hình và ký tên vào phiếu;

+ Nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5; điện thoại (028)38.352.314.

- Thời gian nộp hồ sơ:

+ Từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2022.

+ Thời gian nộp hồ sơ trực tiếp:

Sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00./.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây)