Thông báo tuyển dụng

3085 03/02/2023

Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đợt 2

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đợt 2 (Xem chi tiết Thông báo tại đây).