Nghiệp vụ

401 14/03/2023

Biểu mẫu chuyển sinh hoạt Đảng (đến Đảng bộ mới)

- Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, cử đi học,…. thì đảng viên viết bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức (hoặc tạm thời) đến đảng bộ mới.

 - Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với đảng ủy cơ sở, chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

 => Biểu mẫu: Tải về tại đây!