Thông báo tuyển dụng

11305 29/05/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

- Giảng viên: 15 vị trí;

- Giáo viên THPT: 04 vị trí;

- Tổng phụ trách Đội: 01 vị trí;

- Giáo viên Tiểu học: 07 vị trí;

- Chuyên viên: 01 vị trí.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây)

2. Hình thức, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ:

Ứng viên truy cập theo link http://tccb.sgu.edu.vn/quanly/dutuyen để nhập đầy đủ thông tin theo mẫu;

+ Sau khi nhập thông tin, xuất in phiếu đăng ký dự tuyển; dán hình và ký tên vào phiếu;

+ Nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn (phòng HB.204), địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5; điện thoại (028)38.352.314.

- Thời gian nộp hồ sơ:

+ Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2023.

+ Thời gian nộp hồ sơ trực tiếp:

Sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00./.