Thông báo tuyển dụng

6043 01/11/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

- Giảng viên: 09 vị trí;

- Tổng phụ trách Đội: 01 vị trí;

- Giáo viên tiểu học dạy bộ môn: 02 vị trí;

- Chuyên viên: 03 vị trí.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây)

2. Hình thức, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Hình thức, các bước nộp hồ sơ:

Ứng viên truy cập theo link http://tccb.sgu.edu.vn/quanly/dutuyen để nhập đầy đủ thông tin theo mẫu;

+ Sau khi nhập thông tin, xuất in phiếu đăng ký dự tuyển, dán hình và ký tên vào phiếu;

+ Ứng viên scan phiếu đăng ký dự tuyển (có dán hình và chữ ký) và gửi file đến Trường Đại học Sài Gòn theo địa chỉ thư điện tử p_tccb@sgu.edu.vn;

+ Nộp bản giấy phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn (phòng HB.204), địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5; điện thoại (028)38.352.314.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023.

+ Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp:

Sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00./.