Biểu mẫu

3535 15/08/2017

Giấy xin nghỉ phép hằng năm

=> Biểu mẫu (áp dụng từ tháng 5/2024): Tải về tại đây!