Thông báo tuyển dụng

1124 23/12/2016

Thông báo về việc kiểm tra kiến thức chung về quản lý nhà nước

1. Thời gian thi: 8 giờ 00 sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016

2. Địa điểm: Phòng HB.305 khu Hiệu bộ Cơ sở chính Trường Đại học Sài Gòn (273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM)

3. Môn thi: Kiểm tra kiến thức chung về quản lý nhà nước.

4. Hình thức thi: Tự luận (đề đóng)

5. Lệ phí xét tuyển và kiểm tra kiến thức được thu trong buổi sáng Chủ nhật.

6. Tài liệu ôn thi (nhấn vào liên kết để tải file)

Luật Viên chức số 58/2010/QH12

Luật Giáo dục đại học số 08/2013/QH13

Điều lệ Trường Đại học số 70/2014/QĐ-TTg