Thủ tục hành chính

Xin trở lại công tác


1. Đối tượng

  • Viên chức nghỉ không lương
  • Viên chức đi học nước ngoài hết thời hạn
  • Viên chức đi biệt phái

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

  • Viên chức thực hiện hồ sơ gửi về phòng TCCB trước 30 ngày quyết định hết hạn.

4. Thành phần hồ sơ:

  • Đơn xin trở lại công tác (theo mẫu), có xác nhận của đơn vị 
  • Quyết định nghỉ việc không hưởng lương/ đi nước ngoài/ đi biệt phái

5. Kết quả:

  • Quyết định trở lại công tác

6. Biểu mẫu đính kèm: Xem

7. Ghi chú khác: