Thủ tục hành chính

Nghỉ phép hàng năm (trong nước)


1. Đối tượng

 • Áp dụng cho viên chức đang công tác tại trường Đại học Sài Gòn.
 • Trường hợp cán bộ, viên chức nghỉ phép để đi thăm tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con được thanh toán chế độ tàu xe đi phép theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của nhà trường.

2. Quy định liên quan

 • Cán bộ, viên chức được nghỉ phép 12 ngày/năm không kể thời gian đi lại, thứ 7, chủ nhật, lễ.
 • Đối với giảng viên, giáo viên phép năm được tính trong thời gian nghỉ hè
 • Chế độ phép được giải quyết trong năm, không giải quyết chế độ phép của năm trước.

3. Quy trình thực hiện:

 • Viên chức thực hiện Đơn xin nghỉ phép
 • Trình lãnh đạo đơn vị có ý kiến (đối với các trưởng đơn vị xin nghỉ phép thì trình Trưởng phòng Tổ chức cán bộ).

4. Thành phần hồ sơ:

 • Đơn xin nghỉ phép đi trong nước
 • Ý kiến chấp thuận của Thủ trưởng đơn vị.
 • Viên chức là đảng viên đi nước ngoài có thêm ý kiến của chi bộ và đảng ủy
 • Nếu Trưởng đơn vị nghỉ phép thì thực hiện Giấy ủy quyền cho Phó Trưởng đơn vị trong thời gian nghỉ phép

5. Kết quả:

 • Giấy nghỉ phép (trường hợp có thanh toán)

6. Biểu mẫu đính kèm: Xem

7. Ghi chú khác: