Cơ cấu tổ chức

1931 20/01/2018

Danh sách các đơn vị trực thuộc năm 2017

TT 

Khối Phòng – Ban

Khối Khoa

Khối Trung tâm – Viện

1

Văn phòng

Khoa Công nghệ Thông tin

Trung tâm Công nghệ thông tin

2

Phòng Đào Tạo

Khoa Giáo dục Chính trị

Trung tâm Học liệu

3

Phòng Giáo dục thường xuyên

Khoa Giáo dục Mầm non

Trung tâm Ngoại Ngữ

4

Phòng Đào tạo Sau đại học

Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

5

Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Khoa Khoa học Môi trường

Trung tâm Thông tin - Truyền thông và Phát triển giáo dục

6

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

Khoa Nghệ Thuật

 Trung tâm Đào tạo quốc tế

7

Phòng Công tác sinh viên

Khoa Ngoại ngữ

Viện Công nghệ môi trường - Năng lượng

8

Phòng Quản lý khoa học

Khoa Quản trị kinh doanh

 

9

Phòng Thiết bị - PTDH

Khoa Giáo dục

 

10

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Khoa Giáo dục Tiểu học

 

11

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên

 

12

Phòng Hợp tác Quốc tế và Doanh nghiệp

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

 

13

Ban Hạ tầng cơ sở

Khoa Tài chính - Kế toán

 

14

Ban Quản lý dự án

Khoa Thư viện - Văn phòng

 

15

Trạm Y tế

Khoa Quan hệ quốc tế

 

16

Ký Túc xá

Khoa Luật

 

17

Trường trung học Thực hành Sài Gòn

Khoa Toán - Ứng dụng

 

18

 

Khoa Mỹ thuật

 

19

 

Khoa Điện tử - Viễn thông

 

20

 

Khoa Giáo dục Quốc Phòng - An ninh & GDTC