Cơ cấu tổ chức

602 31/12/2019

Danh sách các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2019

I Khối phòng, ban, trung tâm II. Khoa chuyên môn III. Đơn vị trực thuộc
1 Phòng Công tác sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin Viện Công nghệ môi trường - Năng lượng
2 Phòng Đào Tạo Khoa Giáo dục Chính trị Trường trung học Thực hành Sài Gòn
3 Phòng Giáo dục thường xuyên Khoa Giáo dục Mầm non

Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn

(Thành lập theo QĐ số 2144/QĐ-UBND ngày 21/5/2019)

4 Văn phòng Khoa Sư phạm Kỹ thuật  
5 Phòng Kế hoạch - Tài Chính Khoa Môi trường  
6 Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

Khoa Nghệ Thuật

 
7 Phòng Quản lý khoa học Khoa Mỹ thuật  
8 Phòng Đào tạo Sau đại học Khoa Ngoại ngữ  
9 Phòng Thiết bị Khoa Quản trị kinh doanh  
10 Phòng Thanh tra - Pháp chế Khoa Giáo dục  
11 Phòng Tổ chức Cán bộ Khoa Giáo dục Tiểu học  
12 Phòng Hợp tác Quốc tế và Doanh nghiệp Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên  
13 Ban Quản lý dự án Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội  
14 Ban Hạ tầng cơ sở Khoa Tài chính - Kế toán  
15 Trung tâm Công nghệ thông tin Khoa Thư viện Văn phòng  
16 Trung tâm Học liệu Khoa Quan hệ quốc tế  
17

Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngoại ngữ

(Đổi tên theo QĐ số 3256/QĐ-ĐHSG ngày 23/12/2019)

Khoa Luật  
18 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Khoa Toán - Ứng dụng  
19 Trung tâm Đào tạo quốc tế Khoa Điện tử Viễn thông  
20 Trung tâm Thông tin - Truyền thông và Phát triển giáo dục Khoa Giáo dục Quốc Phòng - An ninh & GDTC  
21 Trạm Y tế    
22 Ký Túc xá