Cơ cấu tổ chức

728 31/12/2021

Danh sách các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2021

I Khối phòng, ban, trung tâm II. Khoa chuyên môn III. Đơn vị trực thuộc
1 Phòng Công tác sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin Viện Công nghệ môi trường - Năng lượng
2 Phòng Đào Tạo Khoa Giáo dục Chính trị Trường trung học Thực hành Sài Gòn
3 Phòng Giáo dục thường xuyên Khoa Giáo dục Mầm non Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn
4 Văn phòng Khoa Môi trường  
5 Phòng Kế hoạch - Tài Chính Khoa Nghệ Thuật  
6 Phòng Khảo thí và ĐBCLGD Khoa Ngoại ngữ  
7 Phòng Quản lý khoa học Khoa Quản trị kinh doanh  
8 Phòng Đào tạo Sau đại học Khoa Giáo dục  
9 Phòng Thiết bị Khoa Giáo dục Tiểu học  
10 Phòng Thanh tra - Pháp chế Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên  
11 Phòng Tổ chức Cán bộ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội  
12 Phòng Hợp tác Quốc tế và Doanh nghiệp Khoa Tài chính - Kế toán  
13 Ban Quản lý dự án và Hạ tầng Khoa Thư viện Văn phòng  
14 Trung tâm Công nghệ thông tin

Khoa Văn hóa và Du lịch

(Đổi tên theo QĐ số 601/QĐ-ĐHSG ngày 12/4/2021)

 
15 Trung tâm Học liệu Khoa Luật  
16 Trung tâm Ngoại Ngữ Khoa Toán - Ứng dụng  
17 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Khoa Điện tử Viễn thông  
18 Trung tâm Đào tạo quốc tế Khoa Giáo dục Quốc Phòng - An ninh & GDTC  
19 Trung tâm Thông tin - Truyền thông và Phát triển giáo dục    
20

Viện Khoa học Dữ liệu - Trí tuệ nhân tạo

(Thành lập theo QĐ số 700/QĐ-ĐHSG ngày 23/4/2021)

   
21

Trung tâm Khảo thí

(Thành lập theo QĐ số 2008/QĐ-ĐHSG ngày 08/10/2021)

   
22 Trạm Y tế    
23 Ký Túc xá    

* Giải thể Khoa Sư phạm Kỹ thuật theo QĐ số 265/QĐ-ĐHSG ngày 01/3/2021