Phòng tổ chức cán bộ - Trường đại học Sài Gòn
  
 1. Hồ sơ kéo dài thời gian công tác (07/07/2017)
 2. Kế hoạch của Sở Nội vụ về Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, công tác VTLT năm 2017 (29/05/2017)
 3. Giấy xác nhận công nợ (áp dụng đối với trường hợp viên chức nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ HTLĐ) (25/05/2017)
 4. Kế hoạch thành lập các Hội đồng Khoa nhiệm kì 2016-2021 của trường Đại học Sài Gòn (10/05/2017)
 5. Nghỉ phép năm/ Nghỉ phép đi nước ngoài (02/03/2017)
 6. Thông báo chiêu sinh Lớp Trung cấp lí luận chính trị - Hành chính (Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 5) (24/02/2017)
 7. Thông báo đăng kí học Lớp bồi dưỡng Kĩ năng lãnh đạo, quản lí của Sở Nội vụ và TB tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2017 của Bộ GD-ĐT (21/02/2017)
 8. Thông báo số 408/TB-SNV ngày 09/02/2017 về kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng tiếng Anh CT IELTS năm 2016 (10/02/2017)
 9. Thông báo số 89/TB-ĐHSG-TCCB ngày 18/01/2017 về kết quả họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 (18/01/2017)
 10. Thông báo đăng kí các lớp Bồi dưỡng QLNN, Kế toán viên, Trung cấp Chính trị - HC của Sở Nội vụ Tp. HCM và Tuyển sinh du học tại Ấn Độ năm 2017 (16/01/2017)
 11. Phụ lục 1 - Kê khai tài sản (16/01/2017)
 12. Thông báo về kê khai bổ sung lý lịch năm 2016 và kê khai tài sản năm 2016 (16/01/2017)
 13. Thông báo về việc kiểm tra kiến thức chung về quản lý nhà nước (23/12/2016)
 14. Công văn số 286/ĐHSG-TCCB ngày 15/12/2016 về việc thẩm định chuyên môn đối với ứng viên tuyển dụng đợt 2 năm 2016 (16/12/2016)
 15. Thông báo số 2739/TB-ĐHSG-TCCB ngày 23/11/2016 về việc thực hiện hồ sơ bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2016 (25/11/2016)
 16. Thông báo số 795/TB-ĐHSG-TCCB ngày 14/11/2016 về tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2016 (21/11/2016)
 17. Thông báo số 2553/TB-ĐHSG-TCCB ngày 02/11/2016 về việc báo cáo tình hình đội ngũ chuyên viên, nhân viên văn phòng tại các phòng, ban, trung tâm (03/11/2016)
 18. Thông báo về việc thành lập bộ môn trực thuộc khoa và danh sách Trưởng, Phó trưởng phó bộ môn, trợ lý khoa (27/10/2016)
 19. Tài liệu ôn thi nâng ngạch ngành Y tế (25/10/2016)
 20. Đăng kí học lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2, B1 và chương trình IELTS 2016 (13/10/2016)